Våre tjenester
PLUSSPARK - RIMELIG PARKERING

Med PlussPark får du enkel og rimelig parkering ved Ålesund Lufthavn, Vigra. Vi har billettløs parkering, så har du én mindre bekymring før du skal ut å reise.

VÅRE TJENESTER

DROP-IN PARKERING
Vår mest populære parkeringsløsning. Les mer om løsningen her.

FORHÅNDSBESTILT PARKERING
Forhåndsbestilling gjøres på nett i god tid før innkjøring. Les mer her
 

 

FORHÅNDSBESTILL

Forhåndsbestill parkering på nett

English below.

Du kan forhåndsbestille som gjest, eller lage bruker hos www.parkpay.no for å ha enda mer kontroll over dine bookinger.
Som innlogget kunde kan du kansellere bookinger selv, endre registreringsnummer på bilen, og du har oversikt over bookinghistorikk. I tillegg kan du registrere flere kjøretøy og legge inn kort for automatisk trekk. 
Forhåndsbestilling må gjøres senest 2 timer før innkjøring. 

Bestill parkering som gjest:
Steg 1: Gå inn på www.parkpay.no og velg riktig lokasjon. 
Steg 2: Velg tidspunkt før innkjøring på avreisedato, og tidspunkt etter utkjøring på hjemreisedato. 
Steg 3: Fyll inn personalia og skiltnummer. Se over om all informasjon er korrekt før du går videre. 
Steg 4: Les og godkjenn handelsvilkår før du betaler. Kvittering blir tilsendt på e-post. 

Bestill parkering som innlogget kunde:
Steg 1: Gå inn på «Booking» i menyen til venstre.
Steg 2: Velg tidspunkt før innkjøring på avreisedato, og tidspunkt etter utkjøring på hjemreisedato. 
Steg 3: Velg riktig forhåndsregistrert kjøretøy, og se over om all informasjon er korrekt før du går videre. 
Steg 4: Les og godkjenn handelsvilkår før du betaler. Kvittering blir tilsendt på e-post, i tillegg har du oversikt over din booking inne på brukeren din. 

Endre registreringsnummer på bilen:
Steg 1: Gå inn på «Kjøretøy» i menyen til venstre.
Steg 2: Trykk på «Rediger» for kjøretøyet som er registrert på bestillingen du ønsker å gjøre endring for.
Steg 3: Legg inn nytt registreringsnummer og nytt kallenavn for kjøretøyet, før du trykker lagre.
Steg 4: Nå kan du sjekke bookingen din for å kontrollere at riktig registreringsnummer har blitt registrert. 
Merk: Du har nå erstattet et eksisterende kjøretøy, ønsker du å legge det inn på nytt kan du trykke på «+ legg til kjøretøy»

Har du spørsmål angående forhåndsbestilling kan du kontakte oss på | Contact us
Tlf: +47 480 40 480
E-post: post@plusspark.no

You can book in advance as a guest, or create an account at www.parkpay.no to have even more overview of your bookings. As a logged-in customer, you can cancel bookings yourself, change the registration number of the car, and you have an overview of your booking history. In addition, you can register several veichles and register your card for automatic payment.
Pre-orders must be made no later than 2 hours before entry. 

Make a reservation as a guest:
Step 1: Go to www.parkpay.no and select the correct location.
Step 2: Select the time before entry on the date of departure, and the time after exit on the date of return.
Step 3: Fill in personal information and license plate number. Check that the information is correct before proceeding. 
Step 4: Read and accept the trading terms before paying. Receipt will be sent by e-mail.  

Make a reservation as a logged-in customer:
Step 1: Go to «Booking» in the menu on the left. 
Step 2: Select the time before entry on the date of departure, and the time after exit on the day of return.
Step 3: Select the correct pre-registered vehicle, and check whether all information is correct before proceeding. 
Step 4: Read and accept the trading terms before paying. Receipt is sent by e-mail, and you also have an overview of your booking in your account. 

Change the registration number of the car:
Step 1: Go to «Vehicles» in the menu on the left. 
Step 2: Press «Edit» for the vehicle registered on the order for which you wish to make a change.
Step 3: Enter the new registration number and new nickname for the vehicle, before pressing save.
Step 4: Now you can check your booking to check that the correct registration number has been registered. 
Note: You have now replaced an existing vehicle, if you want to add it again, you can press «+ Add vehicle».

 

Publisert med Visto CMS